Izvršenje Proračuna za 2019. godinu

Izvršenje Proračuna za 2019. godinu - skupine troškova

Nadzorna ploča prikazuje podatke za izvršenje Proračuna 2019. godine s fokusom na određene troškove poput intelektualnih usluga, usluga promidžbe i informiranja,izdvajanja za sport, kulturu i sl.

Intelektualne i osobne usluge 2019.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/644056ce-2a47-4912-ab8e-0a30d79e313e/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/644056ce-2a47-4912-ab8e-0a30d79e313e/download"},"fields":[{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["PLANIRANI IZNOS","REALIZIRANI IZNOS"],"yDataType":"Auto","xfield":"GLAVA","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":15,"left":100},"xAxis":{"rotateLabels":90,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":",.2f"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Promidžba i informiranje 2019.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/6c4ecdd5-9ae1-4b54-ba26-ca120d55c686/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/6c4ecdd5-9ae1-4b54-ba26-ca120d55c686/download"},"fields":[{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["PLANIRANI IZNOS","REALIZIRANI IZNOS"],"yDataType":"Auto","xfield":"GLAVA","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":15,"left":100},"xAxis":{"rotateLabels":90,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":",.2f"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}