animated gif

Portal otvorenih podataka

Podatkovni portal služi za prikupljanje informacija Grada Varaždina te informacija ustanova i agencija kojima je Grad Varaždin osnivač.

Vijesti

Prirast stanovništva Grada Varaždina u periodu od 2009. do 2019. godine.

U cilju jednostavnog i sažetog prikazivanja na što se troše proračunska sredstva Grada Varaždina svake godine se izrađuje "Proračun u malom".

U cilju jednostavnog i sažetog prikazivanja na što se troše proračunska sredstva Grada Varaždina svake godine se izrađuje "Proračun u malom".

Nadzorna ploča

Izvršenje Proračuna za 2019. godinu sa fokusom na određene skupine troškova poput promidžbe i informiranja, intelektulanih usluga, troškova rada, izdvajanja za sport, kulturu i sl.