Vijesti

3 Vijesti

Proračun u malom 2021.

U cilju jednostavnog i sažetog prikazivanja na što se troše proračunska sredstva Grada Varaždina svake godine se izra

Proračun u malom 2020.

U cilju jednostavnog i sažetog prikazivanja na što se troše proračunska sredstva Grada Varaždina svake godine se izra