Vijesti

2 Vijesti

Proračun u malom 2020.

U cilju jednostavnog i sažetog prikazivanja na što se troše proračunska sredstva Grada Varaždina svake godine se izra