Intelektualne i osobne usluge 2019. - g. Neven Bosilj

Vidimo da g. Bosilj nikako da izađe na kraj s podacima za intelektualne i osobne usluge pa iznosi neistine gdje god stigne. Njegovo posljednje "tumačenje brojki" vezanih uz intelektualne i osobne usluge imali smo prilike vidjeti u Varaždinskim vijestima od 17.8.2020. Iako g. Bosilj umanjuje vrijednost dobivenog priznanja od strane Instituta za javne financije, Grad Varaždin će mu na transparentan način pomoći da pokuša shvatiti podatke vezane uz intelektualne i osobne usluge. Jasno je da bi SDP otimao novce kazalištu, civilnom društvu, javnim ustanovama ili komornom orkestru kao što su to radili od 2011. do 2017. No pasaran, dragi g. Bosilj.

Upute za upotrebu:

  1. Niže prikazani graf na jednostavan način prikazuje planirane i realizirane iznose za intelektualne i osobne usluge na razini korisnika proračuna.
  2. Analitiku možete pronaći tako da u izborniku "Skupovi podataka" odaberete skup podataka "Intelektualne i osobne usluge" pa nakon toga "Intelektualne i osobne usluge - izvršenje Proračuna 2019."

Intelektualne i osobne usluge 2019.

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/644056ce-2a47-4912-ab8e-0a30d79e313e/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/644056ce-2a47-4912-ab8e-0a30d79e313e/download"},"fields":[{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["PLANIRANI IZNOS","REALIZIRANI IZNOS"],"yDataType":"Auto","xfield":"GLAVA","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":false,"tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":15,"left":100},"xAxis":{"rotateLabels":90,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"GLAVA","value":"GLAVA","selected":false},{"name":"PLANIRANI IZNOS","value":"PLANIRANI IZNOS","selected":false},{"name":"REALIZIRANI IZNOS","value":"REALIZIRANI IZNOS","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":",.2f"},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}